تحقیق با موضوع حدیث رفع

مطالب دیگر:
📂87- مقایسه عملكرد سیستم های میراگر اصطكاكی پال و اصطكاكی دورانی RFD در سازه ها و بررسی كاهش خسارات وارده به ساختمانها در هنگام وقوع زلزله📂88-بررسی تاثیر میراگرهای الحاقی ویسكوز بر مدل های خطی و هیسترسیس جداسازهای لرزهای تحت اثر زلزلههای حوزه نزدیك📂89- شبیه سازی زلزله 52 مهرماه 8811 شهر ری به روش گسل محدود تصادفی مبتنی برفركانس گوشه دینامیك📂90- ارایه رابطه اثر نسبت میرایی برروی طیف پاسخ الاستیك زلزله های ایران📂91-شكل پذیری تیرهای سراسری پس تنیده مقاوم سازی شده با CFRP (ویژه مناطق زلزله خیز)📂92- تبدیل بار زلزله به بارهاى استاتیكى معادل📂93- بررسی تاثیر میرایی و نوع ساختگاه بر پاسخ لرزهای سازه های جداسازی شده تحت اثرزلزله های حوزه نزدیك📂94- ارزیابی تاثیر زلزله های میدان نزدیكبر تحلیل پاسخ سطح زمین (مطالعه موردی )📂95- ارزیابی روش استاتیكی معادل در برآورد نیازهای لرزه ای سازه های دارای جداگر لرزه ای در معرض زلزله های حوزه نزدیك پالسگونه📂96- تحلیل تقریبی سیستم خرپای متناوب تحت بار زلزله📂97-طراحی تعاملی در اماكن درمانی جهت كاهش آسیبها در زلزله📂98- ارزیابی روش پیشنهادی آیین نامه 2800 برای در نظر گرفتن جهت اثر زلزله بر ساختمانهای فولادی📂99- تخمین خسارت بیمارستان شهدای تجریش شهر تهران به وسیله متودولوژی HAZUS دراثر زلزله📂100- بررسی اثرمولفه قائم زلزله های نزدیك گسل برعملكرد لرزه ای سیستم های مقاوم لرزه ای فولادی با شكل پذیری زیاد📂101- بررسی تاثیر شدت و فاصله سربار استاتیكی كناره گود میخ كوبی در هنگام وقوع زلزله📂102- بررسی اثر اندركنش شمع-خاك روی پاسخ سازه تحت تاثیر بار دینامیكی زلزله📂103- مقایسه تحلیل پاسخ زمین برای زلزله میدان نزدیك دردو فضای زمان و فركانس📂104- بررسی رفتار دیوار برشی فولادی با ورق نازك تحت اثر مولفه قائم زلزله📂105- شبیه سازی لرزهای زلزله آتی شهر تبریز ناشی از فعالیت گسل شمال تبریز با استفاده ازروش گسل محدود تصادفی📂106- تجزیه خطر لرزه ای و برآورد سناریوهای محتمل زلزله در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس📂107- بررسی عملکرد قابهای فلزی پر شده با مصالح بنایی تحت اثر زلزله در دو جهت📂108- مقایسه رفتار دینامیکی غیرخطی قابهای فولادی درون محور و برون محور تحت تاثیر زلزله های نزدیک گسل📂109- ارزیابی رفتار دینامیکی سد خاکی مارون در برابر زلزله های حوزه نزدیک و حوزه دور📂110-بررسی عملکرد آبشکنهای توده سنگی ساحل امیرآباد دریای خزر تحت اثر نیروهای امواج و زلزله📂111-بررسی اثر زلزله بر شریان‌های حیاتی با نگاه ویژه به خطوط انتقال نفت
دانلود تحقیق در مورد حدیث رفع، در قالب word و در 44 صفحه، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: کلیات فصل دوم: بررسي فقرات حديث رفع بخشی از متن تحقیق: حديث رفع از جمله احاديث مشهوري است كه در كتب فقهي و حقوقي با عناوين تقريباً مشابه ذكر شده است و اكثر محدثان ش|34011950|suh
با ما همراه باشید با موضوع تحقیق با موضوع حدیث رفع

دانلود تحقیق در مورد حدیث رفع،در قالب word و در 44 صفحه، قابل ویرایش، شامل:
فصل اول:کلیات
فصل دوم:
بررسي فقرات حديث رفع


بخشی از متن تحقیق:حديث رفع از جمله احاديث مشهوري است كه در كتب فقهي و حقوقي با عناوين تقريباً مشابه ذكر شده است و اكثر محدثان شيعه آن را در كتب خود آورده اند، از جمله:‌
در كتاب « خصال » متن حديث اين گونه آمده است:«حدثنا: احمد بن محمد بن يحيي العطار قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبدالله، عن أبي عبدالله (ع)، قال: قال رسول الله: رفع عن امتي تسعه: «الخطا و النسيان و ما اكرهوا عليه و ما لايعلمون و مالايطيقون و ما اضطروا اليه والحسد و الطيره و التفكر في الوسوسه في الخلق مالم ينطق بشفة »
مرحوم كليني و شيخ حر عاملي حديث را با اين مضمون ذكر كرده اند:« بمرفوعه محمد بن احمد النهدي عن ابي عبدالله (ع) قال: قال رسول الله (ص): وضع عن امتي تسع خصال: الخطاء و النسيان و ما لايعلمون و مالا يطيقون، ما اضطروا اليه و ما استكر هوا عليه و الطيره و الوسوسه في التفكر في الخلق و الحسد مالم يظهر بلسان اويد »
از مقايسه اين دو متن چنين به نظر مي رسد كه تنها تفاوت در ترتيب نوشتاري فقرات مي باشد، در روايت خصال عبارت « مالم ينطق بشفه» به تفكر در وسوسه در خلق اضافه شده و در روايت مرحوم كليني و شيخ حر عاملي عبارت «ما لم يظهر بلسان اويد» به الحسد اضافه شده است.
پس نمي توان به دليل جابه جایي عبارات در متن حديث معتقد به اين شد كه اين دوحديث مستقل از هم و استناد و استنباط جداگانه از آن ها مي شود ...